Back to All Events

I Almedalen - om kriget och den humanitära krisen i Jemen

Yemen Shutterstock .jpg

Effekterna av krisen i Jemen

Kriget i Jemen har vuxit till världens största humanitära kris med ökad terrorism och förvärrat säkerhetsläge i Mellanöstern. Nu krävs ansträngningar för en politisk lösning och återuppbyggnad. Vilka blir konsekvenserna om man inte lyckas ? Hur tänker Sveriges regering och vad görs i FN?

  • Samuel Bergenwall, Senior analytiker, FOI
  • Susanne Mikhail, Bitr avdelningschef, Sida
  • Peter Semneby, Sändebud Jemen/Libyen, UD
  • Bitte Hammargren, moderator

  • Plats: Sverige i världen, Almedalen 

Arr: Sida, FOI

Mer information på denna länk.