Back to All Events

Palestinska flyktingar: humanitär kris och brutna förhandlingar

Ur inbjudan från Utrikespolitiska institutet:

De palestinska flyktingarnas situation blir allt värre, och ingen hållbar lösning tycks vara inom räckhåll. Den långvariga ockupationen, kriget i Syrien och diskrimineringen palestinier får utstå i Libanon är bara exempel som adderar till den allvarliga situationen.

Välkommen till ett seminarium där UI presenterar en rapport om de palestinska flyktingarnas situation skriven av Thomas Hammarberg.

Huvudtalare:
Thomas Hammarberg, tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter vid Europarådet och länge engagerad i den multilaterala fredsprocessen i Mellanöstern. Nu aktuell med rapporten Justice Postponed: Analytical Report on Palestinian Refugees, som kommer att finnas tillgänglig under seminariet.

Kommentatorer:
Ann Dismorr, enhetschef för Mellanösternenheten på Utrikesdepartementet
Bitte Hammargren, Mellanösternanalytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, tidigare ansvarig för UI:s Mellanöstern- och Nordafrikaprogram.

UI:s direktör Mats Karlsson modererar samtalet.

Mer information om seminariet på denna länk.