Osmanska riket

Osmanska imperiet, inte ottomanska

Osmanska imperiet grundades av Osman I, även kallad Osman Bey, eller  Gazi (krigaren). Han, som regerade åren 1299-1326, lade grunden till en världsmakt som varade i 600 år.

I svenska texter kallas ganska ofta att det rike, som Osman grundade, för Ottomanska imperiet, som en översättning av engelskans Ottoman Empire. Men det är som att gå över ån efter vatten – dvs att gå över engelska eller franska åar efter turkiska vatten. Uttrycket ottomansk kommer från en gammal fransk översättning av arabiskans form för Osman, dvs Uthman, عُثْمَان. 

Imperiets grundare Osman, inte Ottoman. 

Imperiets grundare Osman, inte Ottoman. 

Detta th-ljud i Uthman uttalas läspande på klassisk arabiska. Men i vissa arabiska dialekter uttalas det som ett hårt t, varför Osman på gammalt franskt vis sannolikt lät som Utman (Ottoman).

Men modern turkiska, skriven med latinska bokstäver, ger kristallklar vägvisning. Grundaren av dynastin heter Osman och adjektivet som bildas av detta namn – osmansk på svenska – heter Osmanlı på turkiska.

Varför vi kanske kunde enas om åtminstone en sak när det gäller Turkiet: Att säga Osmanska imperiet i stället för Ottomanska… 

XXXX

Från författaren Ingmar Karlsson, UD-veteran och tidigare ambassadör, har jag fått följande obetalbara kommentar: 

En gång i mitten av 1970-talet fick jag ett handskrivet brev med UD:s kurirpost. Med sirlig handstil stod däri följande rader. "Bäste herr Karlsson jag har med stort intresse läst Er promemoria men vill tillåta mig ett ett litet påpekande. En ottoman är en möbel. Er tillgivne Gunnar Jarring."