Back to All Events

Vad säger folkrätten och internationella konventioner om Islamiska staten, IS-stridande och deras familjer?

Hur och på vilka grunder kan Sverige åtala de som återvänder?

Efter Islamiska statens (IS) fall i Syrien och Irak har flera svenska IS-stridande fängslats och kvinnor och barn har placerats i flyktingläger i norra Syrien. Center mot våldsbejakande extremism (CVE) bjuder in till ett seminarium för att belysa ett antal olika frågeställningar med anledning av detta. Vad säger folkrätten och internationella konventioner om terrororganisationens skräckvälde i Syrien och Irak? Vilka internationella domstolar kan det bli tal om? Vilka konventioner har Sverige att förhålla sig till när det gäller svenska medborgares brott i området? Hur kan Sverige åtala IS-anhängare som återvänder till Sverige? Vad säger svensk lag om en del förslag som förts fram i debatten om de så kallade återvändarna?

  • Tid: 25 april, 18.00-19.00

  • Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm. Sal: Z-salen

Mer info och länk till anmälan här.