Back to All Events

Hållbarhetsforum: Framtidens energi och resurser

Den 21 mars 2018 anordnas Stockholms universitets hållbarhetsforum i Aula Magna, på temat Framtidens energi och resurser.

Hela programmet finns på denna länk. 

Mitt bidrag är medverkan i detta panelsamtal:

14:00 - 15:00 Framtidens kol – en möjlighet för Sverige
Vårt samhälle är oerhört beroende av kol. Vi använder det främst i form av råolja, som energibärare och komponent i material, inom jordbruket och i mediciner. Kolet kan även kopplas till flera pågående oroshärdar i världen med medföljande humanitära katastrofer - nu senast i Syrien och Irak, samt orsakar växthuseffekter där vi ser oroväckande klimatförändringar. Ytterligare en utmaning med kol är att den lätttillgängliga och billiga råoljan kommer att ta slut under detta sekel och det kommer att bli svårt att ersätta den.
 

Medverkande: Joseph Samec, professor i organisk kemi, Stockholms universitet; Therese Uddenfeldt, journalist och författare; Mikael Höök, universitetslektor, Uppsala universitet; Bitte Hammargren, journalist, författare och Mellanösternanalytiker

Moderator: Johan Kuylenstierna