Back to All Events

Maktspel, olja och kultur kring Persiska viken

Föreläser om rivaliteten mellan Saudiarabien och Iran. Föreläsningen äger rum i samband med att jag tilldelas Arguspriset av Kungl Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala.

Foto: NASA/Shutterstock

Foto: NASA/Shutterstock

Plats: Humanistiska teatern, Campus Engelska parken, Uppsala

Tid: Med start kl 18 den 18 januari 2018

Prismotivering: ”för en humanistiskt präglad journalistik som visar på värdet av historisk, kulturell och språklig kompetens vid analysen av samtidens ödesfrågor och för att med pedagogisk lidelse och förmåga att med djuplodande och ändå klara och lätt tillgängliga texter nå ut till en bred publik”.

Mer om Arguspriset här.