Back to All Events

Bokrelease av Ickevåldets vägar

Plats: Betlehemskyrkan, Vasagatan 28 i Göteborg

Tid: Torsdag 22 september kl 19–20,30

Kafé öppet från kl 18,30

Event: Release av boken ”Ickevåldets vägar – fred i terrorns tid”. I boken ser fyra personer med olika perspektiv på ickevåldets roll i väpnade konflikter. Det talas om terrorism överallt, och i den ”globala byn” kan explosioner i Paris och Beirut kännas väldigt nära. Rädslan kan förvirra och förlama. Vad är bakgrunden till sönderfallet i Mellanöstern? Vilken är religionens roll och vilka är ickevåldets vägar?

Medverkande är bokens författare Isak Svensson, professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, Bitte Hammargren, Mellanösternkännare och redaktör vid Utrikespolitiska institutet, Joel Halldorf, teologiedoktor vid Teologiska Högskolan i Stockholm och Sofia Walan, fd generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen.

Ingen avgift, du har däremot möjlighet att bidra med kollekt.

Seminariet sker i samverkan med Marcus förlag, Kristna Fredsrörelsen och EqMed.

Länk här.