Back to All Events

Roten till det onda: Så blev Mellanöstern en krutdurk

Den 11 september kl 15 samtalar jag med Ingmar Karlsson, aktuell med boken Roten till det onda, på Wendela Hebbes hus i Södertälje. Samtalsledare Ami Lönnroth.

Jag tänker bland annnat tala utifrån en nyutkommen antologi som jag medverkar i: Ickevåldets vägar - fred i terrorns tid (Marcus förlag) samt utifrån skriften IS/Daesh: Några perspektiv (Bilda förlag). Samt inte minst utifrån dagsläget. 

Mer info här: