Föreläsning i Lidingö

Den 18 november är jag inbjuden av Sällskapet Bibliotekets Vänner i Lidingö för att föreläsa kring min bok Gulfen – en framtida krutdurk (Leopard förlag). Mer här i Lidingö Nyheter.