Föreläsning Vårgårda FN-förening

Den 25 oktober i samband med FN-dagen samt Vårgårda FN-förenings tioårsjubileum föreläser jag i Vårgårda under rubrik: Mellanöstern i sönderfall – finns det några ljuspunkter?