Back to All Events

Kan jihadistiska konflikter lösas?

Antalet väpnade konflikter som involverar militanta islamistgrupper har de senaste decennierna ökat i antal. Det betyder däremot inte att konflikterna per automatik är religiösa i sig. Ibland är religionen snarare ett medel än ett mål och som utnyttjas av aktörer med ekonomiska motiv, maktmotiv eller andra intressen. Klart står dock att flera av dessa konflikter är transnationella, ibland globala, vilket gör att de är särskilt svåra att hantera. Här rör vi oss mellan makro- och mikronivå och diskuterar allt ifrån ursprung till jihadistkonflikter och hur de kan lösas till Sveriges insatser – och utmaningar – i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism. 

Medverkande:

Isak Svensson, professor i freds- och konfliktlösning, Uppsala universitet
Bitte Hammargren, programchef, Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet, UI
Sanna Klinghoffer, journalist, SVT
Adel Elsayed Sparr, kommittésekreterare, den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
Moderator: Aras Lindh, programsamordnare och analytiker, Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet, UI

Plats: Kulturhuset.

För biljetter, klicka här. 

För UI:s hemsida, klicka här.